NyhederNewsNeuigkeitenNieuws

1. februar 2023

Diplom til børnene

Drømmer dit barn også om at blive sømand- eller kvinde? På M/S Marianne kan børn rent faktisk få lov til at styre båden på vores hvalsafarier. Efterfølgende får de et super flot Diplom som bevis på deres bedrift.

Diplom für die Kinder

Träumt Ihr Kind auch davon, Seemann oder Frau zu werden? Auf der M/S Marianne können Kinder bei unseren Walbeobachtungstouren sogar das Boot steuern. Danach bekommen sie als Nachweis ihrer Leistung ein superschönes Diplom.

Diploma voor de kinderen

Droomt jouw kind er ook van om zeeman of vrouw te worden? Op de M/S Marianne mogen kinderen de boot besturen tijdens onze walvisexcursies. Na afloop krijgen ze een super mooi Diploma als bewijs van hun prestatie.

Diploma for the children

Does your child also dream of becoming a sailor or a woman? On M/S Marianne, children can actually be allowed to steer the boat on our whale watching tours. Afterwards, they get a super nice Diploma as proof of their achievement.
31. januar 2023

Havjagt sæson slut

Slut for jagtture for denne sæson. Havjagter arrangeres kun i perioden fra 1. oktober til 31. januar. Book allerede nu til næste sæson. Weekender er hurtig udsolgte. Book på telefon +45 2860 8821. Følg MS Marianne på Facebook og deltag i vores konkurrence om 2 billetter til en Hvalsafari.

Die Jagdsaison auf See ist vorbei

Ende der Jagdreisen in dieser Saison. Seejagden werden nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Januar organisiert. Buchen Sie jetzt für die nächste Saison. Wochenenden sind schnell ausverkauft. Buchen Sie telefonisch unter +45 2860 8821. Folgen Sie MS Marianne auf Facebook und nehmen Sie teil bei unserem Wettbewerb um 2 Tickets für eine Walsafari.

Het jachtseizoen op zee is voorbij

Einde van jachtreizen dit seizoen. Zeejachten worden alleen georganiseerd in de periode van 1 oktober tot en met 31 januari. Reserveer nu voor volgend seizoen. Weekenden zijn snel uitverkocht. Reserveer telefonisch via +45 2860 8821. Volg MS Marianne op Facebook en doe mee in onze wedstrijd voor 2 tickets voor een walvissafari.

Sea hunting season is over

End of hunting trips this season. Sea hunts are only organized in the period from 1 October to 31 January. Book now for next season. Weekends sell out quickly. Book by phone +45 2860 8821. Follow MS Marianne on Facebook and participate in our competition for 2 tickets to a Whale Safari.
24. januar 2023

Ny hjemmeside

Vores gamle hjemmeside var forældet, og er nu erstattet af en helt ny og mobilvenlig hjemmeside. Vores booking platform er også ændret, da Visit Middelfart ikke længere stiller den fælles bookingportal til rådighed for de lokale arrangements udbydere.
Vores nye hjemmeside er leveret af:
Fronto.dk - Web, Marketing og IT

Web • Marketing • IT

Neue Website

Unsere alte Website war veraltet und wurde jetzt durch eine brandneue und für Mobilgeräte optimierte Website ersetzt. Auch unsere Buchungsplattform hat sich geändert, da Visit Middelfart den lokalen Veranstaltungsanbietern nicht mehr das gemeinsame Buchungsportal zur Verfügung stellt.
Unsere neue Website wird bereitgestellt von:
Fronto.dk - Web, Marketing und IT

Web • Marketing • IT

Nieuwe website

Onze oude website was verouderd en is nu vervangen door een gloednieuwe en mobielvriendelijke website. Ons boekingsplatform is ook veranderd, aangezien Visit Middelfart het gemeenschappelijke boekingsportaal niet langer beschikbaar stelt aan de lokale evenementaanbieders.
Onze nieuwe website wordt verzorgd door:
Fronto.dk - Web, marketing en IT

Web • Marketing • IT

New website

Our old website was outdated and has now been replaced by a brand new and mobile friendly website. Our booking platform has also changed, as Visit Middelfart no longer makes the common booking portal available to the local event providers.
Our new website is provided by:
Fronto.dk - Web, Marketing and IT

Web • Marketing • IT

20. september 2022

Fisketure suspenderet

De ellers så populære Fisketurene har vi desværre midlertidigt indstillet, da der i en længere periode stort set ingen fisk har været at fange i området omkring Naturpark Lillebælt, helt ned til Assens og Årøsund.
Vi foretager af og til prøveture. Men, indtil videre, desværre uden den store succes. Så indtil der igen kommer større fisk i området har vi ingen planlagte fisketure. Vi beklager situationen meget, og håber det snarest bliver bedre
Der er heldigvis igen begyndt at komme småfisk i området. Men det er stadig ikke hensigtsmæssigt at arrangere fisketure, når vi ved, at det stort set kun er undermålere man fanger. Det ville ikke være fair overfor vores kunder.

Angeltouren ausgesetzt

Leider haben wir die ansonsten beliebten Angeltouren vorübergehend ausgesetzt, da es in der Gegend um den Naturpark Lillebælt bis hinunter nach Assens und Årøsund seit langem praktisch keine Fische mehr zu fangen gibt.
Wir machen gelegentlich Probefahrten. Aber bisher leider ohne großen Erfolg. Bis also wieder größere Fische in die Gegend kommen, haben wir keine Angelausflüge geplant. Wir bedauern die Situation sehr und hoffen, dass es bald besser wird
Glücklicherweise kommen wieder kleine Fische in die Gegend. Aber es ist immer noch nicht angebracht, Angelausflüge zu organisieren, wenn wir wissen, dass meistens nur untermaßige Fische gefangen werden. Das wäre unseren Kunden gegenüber nicht fair.

Visreizen opgeschort

Helaas hebben we de anderszins populaire Fishing Tours tijdelijk opgeschort, omdat er in het gebied rond het natuurpark Lillebælt, tot aan Assens en Årøsund, gedurende een lange periode vrijwel geen vis te vangen was.
We maken af ​​en toe proefritten. Maar tot nu toe helaas zonder veel succes. Dus totdat er weer grotere vissen in het gebied komen, hebben we geen visreizen gepland. Wij betreuren de situatie zeer en hopen dat het snel beter wordt
Gelukkig beginnen er weer kleine vissen in het gebied te komen. Maar het is nog steeds niet gepast om visreizen te organiseren als we weten dat er meestal alleen ondermaatse vis wordt gevangen. Het zou niet eerlijk zijn tegenover onze klanten.

Fishing trips suspended

Unfortunately, we have temporarily suspended the otherwise popular Fishing Tours, as for a long period there has been virtually no fish to be caught in the area around the Lillebælt Nature Park, right down to Assens and Årøsund.
We occasionally do test drives. But, so far, unfortunately without much success. So until bigger fish come into the area again, we have no planned fishing trips. We are very sorry for the situation and hope it gets better soon
Fortunately, small fish have started to come into the area again. But it is still not appropriate to organize fishing trips when we know that it is mostly only undersized fish that are caught. It would not be fair to our customers.